Gazdálkodási adatok

 

Adat

Frissítés

Megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

A változásokat követően azonnal

A közzétételt követő 10 évig

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatásiprogram megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond 

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződésértéke, határozott időre kötött szerződésesetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szólüó2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nincs koncessziós szerződés

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Önkormányzatunkra nem vonatkozik.

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Negyedévente

Legalább 1 évig archívumban tartásával

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Negyedévente

Legalább 1 évig archívumban tartásával

 

 

  1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/636322

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/577972

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/466321

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/636157

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (VII.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/193843

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/465520

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/193809

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/194021

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/194398

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/193698

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (V.26.) önkormányzati rendelete a az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/193852

 

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/194186

 

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016 (V.31..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/193794

 

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016 (III.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/194469

 

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (V.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/194483

 

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.2..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/194053

 

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) számú önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/193990

 

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014 (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/193896https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/193896

 

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(III.18) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben) az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/193758

 

  1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (II.28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők illetményalapjáról

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/193977

 

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/577972

 

  1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatásiprogram megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (VI.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek és egyházak támogatási rendjéről

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/193891

 

  1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződésértéke, határozott időre kötött szerződésesetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

https://szenyer.hu/

 Feltöltés alatt

  1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

Nincs koncessziós szerződés.

 

 

  1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Önkormányzatunkra nem vonatkozik.

 

 

  1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

https://szenyer.hu/

 Feltöltés alatt

  1. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

https://szenyer.hu/

Feltöltés alatt

Honlap készítés